Zasady ustalania odszkodowania odpowiadają w ogólnym zarysie zasadom ustalania odszkodowania przysługującego z ubezpieczenia OC kierowcy, z uwzględnieniem faktu, iż szkoda najczęściej dotyczy nie samochodów, lecz innych przedmiotów majątkowych. Przykrą niespodzianką dla poszkodowanego jest jednak często fakt, iż ubezpieczalnie wprowadzając udział własny ubezpieczonego, wypłacają zazwyczaj 90% należnego odszkodowania. Pozostałych 10% należy wtedy dochodzić od samego ubezpieczonego, co często nie jest niestety zbyt łatwe. Poza tym ubezpieczalnia odpowiada za sprawcę jedynie do wysokości ustalonej w polisie kraków kwoty, tak zwanej sumy ubezpieczenia. Należy zadać sobie pytanie co należy zrobić w przypadku, gdy zostanie się poszkodowanym.

 

W każdym przypadku, gdy zostanie się poszkodowanym przez jakąś osobę bądź firmę, powinno się wezwać od razu policję. Może to nie być przyjemne dla sprawcy, ale nigdy nie ma się pewności, czy nie będzie on potem kłamał. Warto w tym aspekcie rozważyć kolejno: auto laweta, wynajem lawety, jak i również zamów holowanie. Policja ma natomiast obowiązek sporządzić protokół na okoliczność zniszczenia mienia bądź uszkodzenia ciała. Należy spytać, czy sprawca ma zawartą umowę ubezpieczenia. Udzielenie takiej informacji jest zawsze w interesie tego sprawcy. Następnie należy postarać się być podczas oględzin uszkodzonego mienia przeprowadzanych przez likwidatora szkód. Poza tym należy wskazać, czy w protokole oględzin zostały wpisane wszystkie uszkodzenia. W razie, gdy podczas poszczególnych napraw ujawnią się kolejne uszkodzenia, niezwłocznie zawiadom o tym zakład ubezpieczeń i do czasu powtórnych oględzin wstrzymaj te naprawy.