Miasto Łódź tak samo jak i inne miasta kieruje na badania kierowców najczęściej do lekarzy medycyny pracy. Kierowca zawodowo zajmujący się przewozem towarów musi koniecznie przejść przez badania, które stwierdzą jego zdolność do wykonywania tego zawodu. Obowiązkowym badaniem w tym wypadku bez wątpienia jest wizyta u okulisty. Do ukończenia 60 roku życia takie badania muszą być wykonywane co 5 lat, natomiast już po 60 roku życia nieco częściej bowiem co 30 miesięcy. Jednak to tylko umowne terminy, bowiem lekarz może stwierdzić konieczność nieco częstszego powtarzania badań, o ile istnieją ku temu ważne przesłanki.

Jeżeli dodatkowo kierowca wykonuje poza przewozami jakieś prace wysokościowe, prace mechaniczne termin powtarzania kolejnych badań również wynosi 5 lat lub 30 miesięcy w zależności od wieku. W tym przypadku jednak wystawiane są dwa zaświadczenia. W pierwszym widnieje dopuszczenie do kierowania tirem drugie natomiast zawiera dopuszczenie kierowcy do pracy na danym stanowisku uwzględniając wszystkie możliwe narażenia na ewentualne niebezpieczeństwa. To ostatnie wystawiane jest na okres czasu jaki aktualnie przewiduje kodeks pracy.