Jakie jest maksymalne obciążenie dla samochodu ciężarowego?

Oprócz spełnienia norm, które odnoszą się do wymiarów samochodu ciężarowego, tego rodzaju pojazdy powinny również dostosować się do pewnych ograniczeń wagowych. To też ten parametr warunkuje, czy samochód ciężarowy może jeździć po określonej drodze. Jakie jest maksymalne obciążenie ciężarówki? Dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego, to znaczy masa liczona razem z płynami eksploatacyjnych, kierowcą oraz z całkowitym obciążeniem. Nie może ona wynosić więcej niż 16 ton, w przypadku samochodu ciężarowego dwuosiowego. 24 tony w przypadku samochodu ciężarowego trójosiowego i 32 tony, w przypadku samochodowego ciężarowego o liczbie osi większej niż trzy. Pojazdy członowe albo cały zespół pojazdów, który składa się...

Czytaj więcej