Miesiąc: wrzesień 2017

Obowiązkowe ubezpieczenia na terenie naszego kraju. Golf 3 stylizacja

Mimo, że w Polsce funkcjonuje 156 ubezpieczeń obowiązkowych, powszechnie znane jest tylko jedno z nich, a więc ubezpieczenie OC samochodu. Należy się dowiedzieć więcej na temat ubezpieczeń obowiązkowych golf 3, bo może się okazać, że również i każdy z nas musi je posiadać. W związku z czym, gdyby poprosić statystycznego Polaka, by wymienił rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, z pewnością wskazałby na ubezpieczenie OC i niewiele więcej ponad to. Przykro o tym mówić, ale świadomość Polaków odnośnie tego typu polis zatrzymuje się na OC samochodowym. W rzeczywistości bowiem w naszym kraju funkcjonuje znacznie więcej tego typu polis, bo nawet 156 ubezpieczeń....

Czytaj więcej

Wnioskowanie o odszkodowanie. Zamów holowanie Kraków

Zasady ustalania odszkodowania odpowiadają w ogólnym zarysie zasadom ustalania odszkodowania przysługującego z ubezpieczenia OC kierowcy, z uwzględnieniem faktu, iż szkoda najczęściej dotyczy nie samochodów, lecz innych przedmiotów majątkowych. Przykrą niespodzianką dla poszkodowanego jest jednak często fakt, iż ubezpieczalnie wprowadzając udział własny ubezpieczonego, wypłacają zazwyczaj 90% należnego odszkodowania. Pozostałych 10% należy wtedy dochodzić od samego ubezpieczonego, co często nie jest niestety zbyt łatwe. Poza tym ubezpieczalnia odpowiada za sprawcę jedynie do wysokości ustalonej w polisie kraków kwoty, tak zwanej sumy ubezpieczenia. Należy zadać sobie pytanie co należy zrobić w przypadku, gdy zostanie się poszkodowanym.   W każdym przypadku, gdy zostanie...

Czytaj więcej

Polisa, a aspekt pojazdu. Nadwozia samochodów osobowych

Ze względu na odrębny charakter poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w powyższym pkt. 2, strona ta poświęcona została jedynie dobrowolnym ubezpieczeniom OC. Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem do ubezpieczenia.   Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Musimy mieć również na uwadze: układ kierowniczy budowa oraz nadwozia samochodów osobowych....

Czytaj więcej

Ciekawsze artykuły