Mimo, że w Polsce funkcjonuje 156 ubezpieczeń obowiązkowych, powszechnie znane jest tylko jedno z nich, a więc ubezpieczenie OC samochodu. Należy się dowiedzieć więcej na temat ubezpieczeń obowiązkowych golf 3, bo może się okazać, że również i każdy z nas musi je posiadać. W związku z czym, gdyby poprosić statystycznego Polaka, by wymienił rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, z pewnością wskazałby na ubezpieczenie OC i niewiele więcej ponad to. Przykro o tym mówić, ale świadomość Polaków odnośnie tego typu polis zatrzymuje się na OC samochodowym. W rzeczywistości bowiem w naszym kraju funkcjonuje znacznie więcej tego typu polis, bo nawet 156 ubezpieczeń. Poza tym więcej, bo około 200 takich polis, posiada tylko Francja. Do niedawna nikt tak naprawdę nie wiedział, ile w Polsce jest ubezpieczeń obowiązkowych.

 

Dopiero Polska Izba Ubezpieczeń zdecydowała się przeanalizować tysiące ustaw, by raz na zawsze usystematyzować i dokładnie policzyć ubezpieczenia obowiązkowe. Trzeba doskonale znać: elektryka, nadwozie, jak i również stylizacja i wnętrze. Wyniki zaskoczyły na pewno wszystkich. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego zawiera się na okres 12 miesięcy z nielicznymi wyjątkami, na przykład w sytuacji, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo bądź umowę tę zawiera podmiot pośredniczący w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy bez względu na termin płatności składki. Trwa przez cały okres ubezpieczenia wskazany w umowie, kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego okresu. Nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń niezapłacenie przez ubezpieczającego raty składki w oznaczonym terminie w przypadku opłacania składek ratalnie.