Osoby, które otwierają firmę, muszą zostać zarejestrowane w PKD, czyli w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stworzenie tego specyficznego rejestru nastąpiło na mocy stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. Każdy rodzaj działalności musi zostać nie tylko zgłoszony, ale także odpowiednio zakwalifikowany do określonej sekcji i w ten sposób bardzo łatwo znaleźć konkretną firmę, która posiada jeszcze dodatkowo swój pięcioznakowy kod. Przy zakładaniu firmy trzeba po prostu odpowiednio dobrać sobie ów kod PKD. Musi on być dopasowany do profilu działalności. Zdarza się też i tak, że czasami potrzeba kilku kodów PKD dla jednej firmy. Aby z kolei szybko odnaleźć dany kod, potrzebna jest wyszukiwarka PKD.
W obrębie Polskiej Klasyfikacji Działalności wyróżnia się kilkanaście sekcji i w ich obrębie występują różne kody.
Warto też wiedzieć, że istnieje serwis internetowy pkd, który w szerokim zakresie pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności, m. in. pomaga także wyszukać odpowiednie kody dla danego przedsiębiorstwa.