Miesiąc: sierpień 2017

Fundusz inwestycyjny pomocny w aspektach samochodowych – wymiana akumulatorów Kraków

Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą zostać osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a na których rzecz w rejestrze uczestników omawianego funduszu zapisane są jednostki uczestnictwa albo ich ułamkowe części, bądź osoby, które nie posiadają rachunek papierów wartościowych, z zapisanymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy osoby kraków, które są uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku zbiorczym, bądź mają uprawnienia z certyfikatów inwestycyjnych w kształcie dokumentu, lub są to osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu w formie posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych, lecz bez formy dokumentu.   Usługi funduszu inwestycyjnego są dostępne dla każdego podmiotu,...

Czytaj więcej

Aspekt techniczny pojazdu, a odpowiedzialność cywilna – wymiana akumulatorów Kraków

Naczelną i najstarszą zasadą odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność na zasadzie winy, co oznacza, że aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za czyn wyrządzający komuś szkodę, jego działanie musi być zawinione. Jest to główna zasada odpowiedzialności. Dwie pozostałe zasady mają zastosowanie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego trzebinia. Coraz częściej jednak przepisy przewidują powstanie odpowiedzialności za określone działania lub zaniechania, niezależnie od istnienia winy sprawcy zdarzenia powodującego powstanie szkody. Jest to odpowiedzialność za sam skutek, czyli odpowiedzialność za zasadzie ryzyka.   Z kolei coraz rzadziej stosowana w prawie polskim jest odpowiedzialność za zasadzie słuszności, która przewiduje odpowiedzialność nawet w przypadku,...

Czytaj więcej

Ciekawsze artykuły