Wysoka dostępność transportu drogowego wynikająca z zasady “od drzwi do drzwi” przyczyniła się do jego błyskawicznego rozwoju, szczególnie po II wojnie światowej. Pamiętajmy, że nieco ponad sto lat temu, w naszym krajobrazie nie było w ogóle samochodów. Choć obecnie bardzo krytykowany ze względu na energochłonność i degradację środowiska naturalnego, zapewne przejdzie wkrótce wielkie przemiany, ale na razie nie da się go całkowicie zastąpić.
Transport drogowy w naszym kraju jest znakomicie rozwinięty mimo wyraźnych różnic w ilości i jakości dróg w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów. Mimo nawoływań, że należy znaczną część tego typu usług przenieść na tory kolejowe oraz rzeki, od wielu lat transport drogowy pozostaje trzonem – kręgosłupem naszej gospodarki, bowiem od niego bezpośrednio lub pośrednio zależą inne gałęzie gospodarki. Wystarczy spojrzeć co dzieje się z cenami towarów i usług po podwyżkach cen paliw. Widzimy wówczas jak wielką rolę odgrywa transport drogowy w naszym kraju.