Ze względu na odrębny charakter poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w powyższym pkt. 2, strona ta poświęcona została jedynie dobrowolnym ubezpieczeniom OC. Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem do ubezpieczenia.

 

Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Musimy mieć również na uwadze: układ kierowniczy budowa oraz nadwozia samochodów osobowych. Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. W przeciwieństwie do umów obowiązkowych, zasady dotyczące OC dobrowolnego określone są nie w przepisach prawa, ale w ogólnych warunkach ubezpieczenia W związku z czym przed zawarciem umowy zapoznajmy się dokładnie z jej warunkami. Dzięki temu można się dowiedzieć, iż przed czym jesteśmy ubezpieczeni i do jakiej kwoty zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Polisa zawierana jest najczęściej na rok.