Ubezpieczenie autocasco jest przykładem ubezpieczenia dobrowolnego, w którym zakres praw obowiązków kształtują strony umowy. W praktyce do jej zawarcia dochodzi przez łożenie przez ubezpieczającego wniosku o ubezpieczenie, który należy traktować jako ofertę i podpisanie dokumentu ubezpieczenia, jakim jest polisa ubezpieczeniowa. Warto również rozważyć: zadania amortyzatora, podzespoły amortyzatory, jak i również ocena stanu amortyzatora. Warunki umowy, zakres praw i obowiązków, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. Są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, na których treść ubezpieczony ma niewielki wpływ. Jest to przykład umowy adhezyjnej.

 

Mając na uwadze charakter umowy ubezpieczenia autocasco, przed jej zawarciem należy zapoznać się z postanowieniami o. w.u. określającymi zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Analizując o. w.u. autocasco, należy zwrócić uwagę na określenie strony ubezpieczającej oraz ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia. W praktyce często zdarza się, że pojazd jest przedmiotem leasingu czy też został zakupiony za środki uzyskane z kredytu. Istotne jest dokładne wskazanie, kto może być stroną umowy ubezpieczenia – jedynie właściciel czy też każdy posiadacz pojazdu. Określenie w o. w.u. autocasco przedmiotu ubezpieczenia następuje zazwyczaj przez odniesienie się do cech charakterystycznych pojazdu, takich jak użyty napęd czy jego wiek. Również często ubezpieczyciel we wniosku o ubezpieczenie autocasco pyta, czy istnieje obowiązek jego rejestracji.