Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą zostać osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a na których rzecz w rejestrze uczestników omawianego funduszu zapisane są jednostki uczestnictwa albo ich ułamkowe części, bądź osoby, które nie posiadają rachunek papierów wartościowych, z zapisanymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy osoby kraków, które są uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku zbiorczym, bądź mają uprawnienia z certyfikatów inwestycyjnych w kształcie dokumentu, lub są to osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu w formie posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych, lecz bez formy dokumentu.

 

Usługi funduszu inwestycyjnego są dostępne dla każdego podmiotu, czyli osoby fizyczne, osoby prawnej, podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej, którego celem inwestycji są: zwiększanie kapitału, trzymanie wartości oraz przychody, które są formą lokaty, optymalizowanie podatkowe, czyli inne opodatkowanie samego funduszu aniżeli pozostałych podmiotów oraz szczególne opodatkowanie wszystkich zysków z funduszy kapitałowych, tworzenie oszczędności w dłuższej perspektywie czasu, czyli np. na emeryturę jako programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne, III filar systemu emerytalnego, czy dla dzieci itp. Adekwatnie do formy prawnej funduszu, czyli czy jest on otwarty, czy zamknięty lub sekurytyzacyjny, dane uczestnictwo może być związane z innymi prawami oraz korzyściami. Można tutaj również wspomnieć o tanie akumulatory, akumulatory żelowe, jak i również wymiana akumulatorów. Na przykład, funduszu inwestycyjny otwarty ma tytuł uczestnictwa, który nie jest żadnym papierem wartościowym oraz nie jest obracalny, więc jedynie można go bez ograniczeń umarzać, chociaż jest możliwy do odziedziczenia, natomiast w kwestii funduszy inwestycyjnych, które są zamknięte, tytuł uczestnictwa posiada formę papieru wartościowego, może on być zbywalny, ponieważ fundusz określa dopuszczenie jego certyfikatów do obrotu, chociażby na giełdzie, wtedy obrót ma miejsce na takim rynku.