Łożyska skośne to to rodzaj łożysk tocznych kulowych. Miedzy dwoma pierścieniami (obudowami) zamontowany jest element, który w tym przypadku jest kulą. Element toczny w łożysku ma kontakt zarówno z nieruchomo zamontowanym pierścieniem wewnętrznym (zazwyczaj osadzonym na wale) oraz zewnętrznym pierścieniem, który umieszczony jest w oprawie. Łożyska skośne są specyficzną grupa łożysk tocznych, wyróżnionych z grupy ze względu na rodzaj obciążeń, jakie mogą przenosić. Ten rodzaj łożysk przenosi zarówno obciążania wzdłużne, jak i poprzeczne. Aby dobrać odpowiednie łożysko skośne najlepiej skorzystać z katalogu, który oferuje producent.

Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie wymiary dotyczące łożyska skośnego, jak i innych produktów z tej gamy są znormalizowane. Każda forma mająca je w ofercie jest zobligowana do przestrzegania wytycznych zawartych w wymaganiach normy PN-75/m Łożyska toczne. Łożyska kulowe skośne. Standaryzacja ta pozwala na korzystanie zamiennie z produktów różnych producentów bez konieczności zmiany czy modyfikacji pozostałych elementów układu. Łożyska są elementami eksploatacyjnymi, które podlegają częstej wymianie.