Światowy rynek wyróżnia kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowymi są fundusze otwarte, fundusze FIO, czyli te o zmiennej liczbie tytułów dla uczestniczenia w funduszowych jednostkach uczestnictwa oraz FIZ, czyli fundusze ze stałą liczbą tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych. Poza tym w Polsce można spotkać się jeszcze z funduszem inwestycyjnym o nazwie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, czyli w skrócie SFIO, który jest połączeniem funduszy otwartego oraz zamkniętego poznań. Ponadto wyróżnia się fundusz statutowy, który jest spółką ze zmiennym kapitałem akcyjnym. Przykładowo amerykański mutual fund czy francuski SICAV.

 

Istnieją także typy umowne, czyli takie sytuacje, w których fundusz stanowi odrębną masę majątkową, czyli przykładowo Unit Investment Trust w Ameryce, FCP we Francji, czy Investmentfond w Niemczech. Fundusze inwestycyjne różni poziom ryzyka oraz związane z nim instrumenty finansowe, dzięki którym lokują własne aktywa. Różnice wiążą się również z horyzontem czasowym inwestycji oraz horyzontem celów inwestycji. Nie istnieją dwa identyczne fundusze inwestycyjne. Ce to zamierzenie funduszu inwestycyjnego, do którego dąży przez realizację polityki inwestycyjnej. To generalna Tyczyna okreslona w statucie, którą fundusz musi się kierować podczas realizowania polityki inwestycyjnej. Ustawa określa, jakie są dopuszczalne cele dla funduszu otwartego, czy specjalistycznego. W tym aspekcie warto jest również rozważyć: regeneracja turbin, układ korbowo tłokowy czy naprawa układu korbowo tłokowego.