Oprócz spełnienia norm, które odnoszą się do wymiarów samochodu ciężarowego, tego rodzaju pojazdy powinny również dostosować się do pewnych ograniczeń wagowych. To też ten parametr warunkuje, czy samochód ciężarowy może jeździć po określonej drodze.

Jakie jest maksymalne obciążenie ciężarówki?

Dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego, to znaczy masa liczona razem z płynami eksploatacyjnych, kierowcą oraz z całkowitym obciążeniem. Nie może ona wynosić więcej niż 16 ton, w przypadku samochodu ciężarowego dwuosiowego. 24 tony w przypadku samochodu ciężarowego trójosiowego i 32 tony, w przypadku samochodowego ciężarowego o liczbie osi większej niż trzy. Pojazdy członowe albo cały zespół pojazdów, który składa się z pojazdu silnikowego oraz z przyczepy, również posiadają określone limity wagowe. Pojazd członowy albo cały zespół pojazdów o liczbie osi większej niż cztery nie może być cięższy niż 32 tony. Pojazd członowy albo zespół pojazdów o liczbie oni większej niż cztery nie może być cięższy niż 40 ton. Jest to jednocześnie najwyższa waga zespołów pojazdów, które mogą poruszać się po drogach w Unii Europejskiej i w Rzeczypospolitej. Nie bierzemy tutaj pod uwagę pojazdów specjalnych i ładunków ponadgabarytowych, które wymagają szczególnych uprawnień i pozwoleń. Wyjątkiem od tej zasady jest tylko pojazd członowy, który składa się z trójosiowego pojazdu silnikowego i trójosiowej naczepy, na której przewożony jest 40-stopowy kontener ISO. Wszystko musi odbywać się w zakresie transportu kombinowanego.