Własny samochód to ogromna wygoda, ale także mnóstwo obowiązków. Wiążą się one m.in. z posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego. O czym przy tej okazji warto pamiętać i jakie kwestie mieć na uwadze przy wyborze polisy?

Czy ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe?

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego – samochodu, motocykla itp. – musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Poraj to jedna z wielu miejscowości w Polsce, gdzie oferta w tym zakresie jest dosyć zróżnicowana. Kierowca powinien pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczeniowej – nawet jeden dzień przerwy może poskutkować dużymi karami finansowymi. OV należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie AC. Poraj również i w tym przypadku ma dla kierowców sporo interesujących propozycji. Zazwyczaj najbardziej opłaca się kupić pakiet, w którym oprócz OC i AC zwykle znajduje się też ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). To gwarantuje kompleksową ochronę oraz skutecznie chroni kieszeń przed następstwami rozmaitych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia OC i AC – co warto wiedzieć?

OC zapewnia ubezpieczonemu ochronę przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas ruchu pojazdu – pieniądze z ubezpieczenia otrzymuje strona poszkodowana. Suma ubezpieczenia oraz jego zakres są regulowane odgórnie i nie ma od tych zasad żadnych wyjątków. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że ubezpieczony nie może poszerzyć zakresu ochrony oraz podwyższyć sumy gwarantowanej za dodatkową opłatą. W tym przypadku to cena jest głównym kryterium wyboru ubezpieczenia. PZU oraz pozostali ubezpieczyciele ustalają wysokość składki według własnych zasad, dlatego też najlepszym sposobem na znalezienie taniego OC jest porównanie możliwie jak największej liczby ofert. Podobnie zresztą należy uczynić, szukając odpowiedniego autocasco, gdyż i tutaj rozpiętość w zakresie cen jest ogromna. Niemniej przy zakupie autocasco kluczową rolę odgrywa zakres ubezpieczenia, a nie jego cena. Trzeba sprawdzić, jakie dokładnie szkody obejmuje umowa, jak wygląda procedura ich zgłaszania oraz likwidacji, a także na jakich zasadach i w jakiej formie wypłacane jest odszkodowanie. AC przydaje się np. w razie kradzieży samochodu czy stłuczki, nawet jeśli spowodował ją ubezpieczony. Pieniądze z polisy pomogą zlikwidować wiele szkód – o ile oczywiście suma ubezpieczenia kształtuje się na odpowiednim poziomie.