Praca w profesjonalnej kuchni najczęściej rozdzielana jest na konkretne sekcje, na których każdy z pracowników ma przydzielone pewne obowiązki. W kuchni możemy spotkać pomoc kuchenną, kucharza, a także kierującego całym zespołem szefa kuchni. Do danego stanowiska przypisane są konkretne obowiązki odcinek w którym dana osoba spełnia podczas swojej pracy.

Obowiązki kucharza

Do najważniejszych obowiązków kucharza należy przygotowywanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami w kuchni, a także odpowiednia prezentacja przygotowywanej potrawy, w zależności od tego jakie standardy oferuje dana restauracja. Każdy kucharz powinien racjonalnie gospodarować towarem, który Dany jest mu do przygotowania potrawy, a także zadbać o zminimalizowanie strat. Każdy kucharz powinien dbać o powierzony mu sprzęty oraz produkty. W przypadku wykrytych zagrożeń oraz nie odpowiednim stanie świeżości danych produktów, każdy kucharz zobowiązany jest do informowania swojego przełożonego. Kucharz musi kontrolować także braki magazynowe, a także informować przełożonych o potrzebach zamówień produktów oraz o innych problemach które mogą stanowić utrudnienie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.